Friday, November 2, 2007

Tiramisu - 012 comments:

Foni said...

itu whip atasnya gimana ya?
pake tip-kah?

Raphaelle Bakes said...

iyach fon...itu dihiaskan pake tip..tapi lupa itu pake "Star Tip" yg mana... sorry yach ...^_^...